jesteś w: Mamoo » Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy mamoo.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez MAMOO Kinga Molak z siedzibą w Łodzi, REGON: 101308263, NIP: 947-184-28-26, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 73909/2011 (UMŁ - Delegatura Łódź-Bałuty).

2. Sklep oferuje sprzedaż produktów, które znajdują się na stronie internetowej.

3. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem złożenia zamówienia przy wykorzystaniu witryny internetowej Sklepu jest ukończenie 18 lat przez osobę składającą zamówienie.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji kontaktując się telefonicznie lub przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

5. Ceny towarów będących w sprzedaży są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny podane przy produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone e-mailowo przez pracownika Sklepu. Tylko tak potwierdzone zamówienie jest równoznaczne z umową sprzedaży.

7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

8. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§ 2. Formy płatności i realizacja zamówienia 

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski Klient powinien dokonać w formie przelewu bankowego na wskazany nr konta (Bank Handlowy w Warszawie S.A. 67103000190109853000370136) bądź poprzez płatność online za pośrednictwem systemu PayU.

Nieuiszczenie zapłaty za towar w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpływu należności na konto Sklepu.  

3. Przy większości towarów Sklep podaje czas wysłania zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. W przypadku, gdy czas realizacji okazałby się dłuższy niż przypisany dla danych towarów, Sklep skontaktuje się z Klientem celem poinformowania o opóźnieniu i potwierdzeniu dalszej chęci realizacji zamówienia.

4. W przypadku towarów o większej wartości, dla których przewidziany jest określony czas realizacji, warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata zaliczki w minimalnej wysokości 30% wartości zamówienia na konto Sklepu. Sklep przy składaniu zamówienia poda Klientowi kwotę zaliczki. Sklep poinformuje Klienta gdy zamówiony towar będzie już gotowy do odbioru i uzależni wysyłkę towaru od wpłaty pozostałej (70%) kwoty.

Nie uiszczenie kwoty zaliczki w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie skutkować będzie anulowaniem zamówienia.

5. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone:

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia skompletowania wszystkich zamówionych towarów , klient na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru wysyłki Pocztą Polską, które nie podlegają ubezpieczeniu

  • za pośrednictwem Firmy Kurierskiej - wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia skompletowania wszystkich zamówionych towarów ,

  • przez przedstawiciela Sklepu – po wcześniejszej indywidualnie dokonanej wycenie kosztów transportu klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o terminie  transportu zamówionych towarów, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

6. Sklep wystawia fakturę VAT na podstawie danych płatnika podanych przy składaniu zamówienia. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych personalnych i kontaktowych i w przypadku wprowadzenia w błąd przejmuje odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.

7. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres, zaś koszt i sposób dostawy ustalany jest indywidualnie drogą elektroniczną.

§ 3. Zwroty i reklamacje

1. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. (Dz.U. z 2014r. poz. 827)

2. Zwrócony towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony i być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport towaru.
Po weryfikacji stanu zwróconego towaru, Sklep zwróci dokonane płatności w terminie 7 dni przelewem na wskazane przez klienta konto.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.

4. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, a gdy nie będzie to możliwe, Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne w Sklepie towary albo zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru oraz reklamacje dotyczące niekompletności dostarczonego towaru są rozpatrywane tylko pod warunkiem sporządzenia przy odbiorze przesyłki protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.

8. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.


§ 4. Zasada prywatności

1.Każda osoba wypełniająca formularz zamówienia daje prawo firmie MAMOO Kinga Molak do używania swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych, Dz.U. Nr 133, pozycja 833). Dane osobowe klienta będą używane tylko w celu opracowywania zamówienia i dostawy, wystawiania faktury i raportu finansowego. Dane te są poufne i nie zostaną przekazane żadnym nieuprawnionym osobom.


2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie będą sprzedawane i przekazywane żadnym osobom ani instytucjom.

 
3. Każdy Klient wypełniający formularz zamówienia ma dostęp do swoich danych, może je weryfikować, modyfikować i usuwać, zgłaszając to pisemnie na adres e-mail: [email protected], aż do momentu zapłaty za zamówienie i przekazania zamówienia do realizacji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r (Dz.U 2014 poz.827).

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://mamoo.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Witamy w sklepie internetowym zaczarowanym oczami maluszka :)
Proponujemy Państwu produkty dla dzieci ułatwiające opiekę i pielęgnację, które mogą być barwnym urozmaiceniem dnia codziennego, takie jak: kolorowe pieluchy wielorazowe, puszyste kocyki dla dzieci, bajeczne kocyki dla niemowląt czy niebanalne poduszki dla dzieci. Podpowiemy, jakie wybrać meble drewniane dla dzieci, by urządzić pokoik marzeń, zasugerujemy które zabawki na biegunach, rowerki biegowe czy hulajnogi dla dzieci są najbardziej lubiane oraz nie zapomnimy o pomysłach na prezent, takich jak zabawki drewniane czy zabawki edukacyjne. Życzymy kolorowych zakupów!

722-111-000
[email protected]

Wszystkie prawa zastrzeżone © Mamoo 2015

PayU